[Series Oneshot] Điều giáo

CHOUKYO KAKUSEI BL

Tên khác / Accosiated Name: 調教覚醒BL

Thể loại / Genre Romance, Yaoi, Drama

Danh sách truyện / List: 

  1. Phương pháp huấn luyện chú chó luôn không biết chờ đợi – Noda Matsumoto | Download
  2. Thuốc kích thích dạy dỗ anh hàng xóm – Mochiko Junda | Download

*Xem pass tại: PASS